учебно помагало за часа на класа

В страната на правилата

за 1. клас

Разгледайте помагалото онлайн »

Включва 16 приложения и две работни карти (тестове).

Работни карти »

Книга за учителя »

Годишно разпределение »

Настоящото помагало цели не само да подготви детето как да оцелее във все по-динамичния заобикалящ го свят, а и да бъде поставено в него като положителна, инициативна, дейна и толерантна личност.

 

Ако имате въпроси или искате  допълнителна информация за нашите издания, моля, потърсете ни на телефон

042 265183

или ни пишете на имейл