учебно помагало за часа на класа

В страната на правилата

за 3. клас

Включва 15 приложения и две работни карти (тестове).

Разгледайте помагалото онлайн »

Работни карти по БДП »

Материали по БДП »

Книга за учителя »

Годишно разпределение »

Настоящото помагало цели не само да подготви детето как да оцелее във все по-динамичния заобикалящ го свят, а и да бъде поставено в него като положителна, инициативна, дейна и толерантна личност.

Купете онлайн »

 

Ако имате въпроси или искате  допълнителна информация за нашите издания, моля, потърсете ни на телефон

042 265183

или ни пишете на имейл