domino.bg
< ОБРАТНО

учебно помагало за часа на класа

В страната на правилата

за 4. клас

Включва 13 приложения и две работни карти (тестове).

Разгледайте помагалото онлайн »

Допълнителни материали ›

Материали за учители »

Настоящото помагало цели не само да подготви детето как да оцелее във все по-динамичния заобикалящ го свят, а и да бъде поставено в него като положителна, инициативна, дейна и толерантна личност.

Купете онлайн »

 

< ОБРАТНО

За въпроси по нашите издания или за допълнителна информация:

042 265183

ebook.domino.bg