domino.bg
< ОБРАТНО

Атлас по история и цивилизации

за 5. клас

Разгледайте помагалото онлайн »

Атласът е съгласуван с учебната програма, в сила от 2016 г.

Атласът представя праисторията на човешкото развитие, древните цивилизации на Средиземноморието и Средния изток до края на Римската империя. Съдържанието му включва териториалните и културно-историческите промени в българските земи през разглежданите епохи като част от историята на Средиземноморския свят.

Атласът съдържа карти, които обхващат определени епохи от развитието на даден район или държава, както и тематични карти за конкретни събития и процеси с илюстрации на исторически паметници, събития, личности.

Към всяка от картите е приложена подробна легенда с условни знаци и точни обяснения.

Учебното пособие е съвместимо с одобрените учебници по история и цивилизация за 5. клас.

 

< ОБРАТНО

За въпроси по нашите издания или за допълнителна информация:

042 265183

ebook.domino.bg