< ОБРАТНО

Атлас по история и цивилизации

за 8. и 9. клас

Разгледайте атласа онлайн »

Учебното помагало е одобрено със заповед № РД 09-219/27.02.2013 г. на Mинистъра на образованието, младежта и науката.

Атласът е съгласуван с учебните програми, в сила от 2017 и 2018 г.

Помагалото обхваща основните събития, процеси и явления от Новото време (началото на XVI век) до наши дни.

Картите в атласа показват развитието на даден район или държава през разглежданите епохи, а тематичните карти представят конкретни исторически събития и процеси.

 

< ОБРАТНО

Ако имате въпроси или искате  допълнителна информация за нашите издания, моля, потърсете ни на телефон

042 265183

или ни пишете на имейл