domino.bg
< ОБРАТНО

Модул 2

Информационни технологии

за 11. клас

Модул 2: Мултимедия

Електронeн учебник с мултимедия и онлайн тестове »

Учебникът е одобрен със заповед РД09-1623/22.07.2020 на Министъра на образованието и науката.

Материали за учители »

Лицензи за ползване на електронния учебник »

Купете онлайн »

 

< ОБРАТНО

За въпроси по нашите издания или за допълнителна информация:

042 265183

ebook.domino.bg