domino.bg

 

От 21.03.2022 г. „Домино“ ЕООД изпълнява проект „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“, с договор № BG16RFOP002-2.089-6175-C01 по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020

Проектът е с продължителност 3 месеца.

Основната му цел е осигуряването на оперативен капитал за българските малки предприятия, реализирали оборот над 500 000 лв. за 2019 г., за справяне с последиците от пандемията COVID-19.

Проектът е на обща стойност 50 000 лв., от които 42 500 лв. европейско и 7 500 лв. национално съфинансиране.