domino.bg

Учебни издания

Kомпютърно мо­де­ли­ра­не и инфор­ма­ционни технологии

за 5. клас

Kомпютърно мо­де­ли­ра­не и инфор­ма­ционни технологии

за 6. клас

Информационни технологии

за 7. клас

Информационни технологии

за 8. клас

Информационни технологии

за 9. клас

Информационни технологии

за 10. клас

Модул 1

Информационни технологии

за 11. клас

Модул 2

Информационни технологии

за 11. клас

Модул 3

Информационни технологии

за 12. клас

Модул 4

Информационни технологии

за 12. клас

учебна тетрадка

Kомпютърно мо­де­ли­ра­не и инфор­ма­ционни технологии

за 5. клас

учебна тетрадка

Kомпютърно мо­де­ли­ра­не и инфор­ма­ционни технологии

за 6. клас

За въпроси по нашите издания или за допълнителна информация:

042 265183

ebook.domino.bg