Примерни годишни разпределения

Сортирани по:    номер    дата    заглавие   

1. клас Час на класа - 1. клас

1. клас Час на класа - 1. клас

Във формат за shkolo.bg

2. клас Час на класа - 2. клас

2. клас Час на класа - 2. клас

Във формат за shkolo.bg

3. клас Час на класа - 3. клас

3. клас Час на класа - 3. клас

Във формат за shkolo.bg

3. клас Човекът и обществото за 3. клас

3. клас Човекът и обществото за 3. клас

Във формат за shkolo.bg

4. клас Час на класа - 4. клас

4. клас Час на класа - 4. клас

Във формат за shkolo.bg

4. клас Човекът и обществото за 4. клас

4. клас Човекът и обществото за 4. клас

Във формат за shkolo.bg

6. клас Информационни технологии за 6. клас

7. клас Информационни технологии за 7. клас

8. клас Информационни технологии за 8. клас

9. клас Информационни технологии за 9. клас

10. клас Информационни технологии за 10. клас

10. клас История и цивилизации за 10. клас

10. клас История и цивилизации за 10. клас

Във формат за shkolo.bg

горе