Заявка

за учебници за 6. клас
за учебната 2019/2020 година

Моля, попълнете и изпратете заявката. На имейла, който сте посочили в нея, ще Ви върнем попълнени договор и заявка. Моля, изпратете ни три подписани и подпечатани екземпляра от тях на адреса ни за кореспонденция. Ние ще Ви върнем двата, подписани и подпечатани от нас.


Само цифри! [Напр. 123456789]

Училище / община / район

Само цифри! [Напр. 0881234567]

На този имейл ще Ви изпратим договора!
6. клас
Заглавие, автори Коли­чества
съгл. ПМС 79
Ед. цена
(лева)
Сума
(лева)
Информационни технологии - учебник за 6. клас,
Ив. Първанов, Л. Бонев
за всеки ученик печатен: 6.04
електронен: 0.46
ОБЩО ПЕЧАТНИ с ДДС, лв.:
ОБЩО ЕЛЕКТРОННИ с ДДС, лв.:
ОБЩА СУМА с ДДС, лв.:

Ако предпочитате, може сами да попълните договора и заявката и да ни ги изпратите, подписани и подпечатани в 3 екземпляра, на адреса ни за кореспонденция. Нужните документите свалете от тук:

Писмо до Директора

pdf-icon

Договор

doc-icon

Заявка

doc-icon

Ако имате въпроси или се нуждаете от допълнителна информация, моля, потърсете ни на телефони 042 265173 и 088 592 1289 или на имейл orders@domino.bg.
Благодарим Ви!

* Задължителни полета