Заявка

за учебници и учебни комплекти за 1. – 7. клас
за учебната 2023/2024 година

Моля, попълнете и изпратете заявката. На имейла, който сте посочили в нея, ще Ви върнем попълнени и подписани от нас договор и заявка. Оригиналните документи ще получите заедно с доставката на поръчаните учебници или учебни комплекти.


Само 9 или 13 цифри!

Училище / община / район

Улица, №, квартал и т.н. БЕЗ ОБЛАСТ, ОБЩИНА И СЕЛИЩЕ
Ако полето не е приложимо, напишете тире ( – ).

Само цифри! [Напр. 0881234567]

На този имейл ще Ви изпратим договора!

Само цифри! [Напр. 0881234567]
 
7. клас
Заглавие, автори Ед. цена
(лева)
Сума
(лева)

Kомпютърно моделиране и информационни технологии - учебник за 7. клас

Ив. Първанов, Л. Бонев
за все­ки уче­ник
21.99
печатен
1.76
елект­ронен
3. клас
Заглавие, автори Ед. цена
(лева)
Сума
(лева)

Човекът и обществото - учебник за 3. клас

Катя Мишева, Станчо Генчев
при не­об­хо­ди­мост
11.77
печатен
0.22
елект­ронен

Човекът и обществото - учебна тетрадка за 3. клас

Неша Горчева
за все­ки уче­ник
4.49
4. клас
Заглавие, автори Ед. цена
(лева)
Сума
(лева)

Човекът и обществото - учебник за 4. клас

Катя Мишева, Станчо Генчев
при не­об­хо­ди­мост
10.68
печатен
0.22
елект­ронен

Човекът и обществото - учебна тетрадка за 4. клас

Неша Горчева
за все­ки уче­ник
4.49
5. клас
Заглавие, автори Ед. цена
(лева)
Сума
(лева)

Kомпютърно моделиране и информационни технологии – учебник за 5. клас

Ив. Първанов, Л. Бонев
при не­об­хо­ди­мост
21.20
печатен
0.80
елект­ронен
6. клас
Заглавие, автори Ед. цена
(лева)
Сума
(лева)

Kомпютърно моделиране и информационни технологии – учебник за 6. клас

Ив. Първанов, Л. Бонев
при не­об­хо­ди­мост
21.20
печатен
0.80
елект­ронен
ОБЩО ПЕЧАТНИ с ДДС, лв.
ОБЩО ЕЛЕКТРОННИ с ДДС, лв.
ОБЩА СУМА с ДДС, лв.

*съгл. ПМС 79

**Ще добавим безплатни бройки за учителите

Допълнителни помагала
( извън държавната поръчка )

За Ваше улеснение можете да поръчате едновременно и допълнителни помагала. Те ще са на отделна заявка и няма да бъдат включени в основния договор. Звъннете ни, ако имате въпроси.

Заглавие, автори Коли­чества Ед. цена
(лева)
Сума
(лева)
Kомпютърно моделиране и информационни технологии – учебна тетрадка за 5. клас,
Ив. Първанов, Л. Бонев
по же­ла­ние
20% отстъпка:
Kомпютърно моделиране и информационни технологии – учебна тетрадка за 6. клас,
Ив. Първанов, Л. Бонев
по же­ла­ние
20% отстъпка:
Kомпютърно моделиране и информационни технологии – учебна тетрадка за 7. клас,
Ив. Първанов, Л. Бонев
по же­ла­ние
20% отстъпка:
ОБЩО с ДДС, лв.
ОТСТЪПКА, лв.
СУМА с ДДС, лв.

Ако имате въпроси или се нуждаете от допълнителна информация, моля, потърсете ни на телефони 042 265173 и 088 592 1289 или на имейл orders@domino.bg.
Благодарим Ви!

* Задължителни полета