domino.bg

Заявка

за учебници и учебни комплекти за 1. – 7. клас
за учебната 2024/2025 година

Моля, попълнете и изпратете заявката. На имейла, който сте посочили в нея, ще Ви върнем попълнени и подписани от нас договор и заявка. Оригиналните документи ще получите заедно с доставката на поръчаните учебници или учебни комплекти.

Всички цени са в левове с включен ДДС.


Само 9 или 13 цифри!

Училище / община / район

Улица, №, квартал и т.н. БЕЗ ОБЛАСТ, ОБЩИНА И СЕЛИЩЕ
Ако полето не е приложимо, напишете тире ( – ).

Само цифри! [Напр. 0881234567]

На този имейл ще Ви изпратим договора!

Само цифри! [Напр. 0881234567]
 
3. клас
Заглавие, автори
Ед. цена
Сума

Човекът и обществото - учебник за 3. клас

Катя Мишева, Станчо Генчев
7.80
печатен
0.59
елект­ронен

Човекът и обществото - учебна тетрадка за 3. клас

Неша Горчева
5.23
4. клас
Заглавие, автори
Ед. цена
Сума

Човекът и обществото - учебник за 4. клас

Катя Мишева, Станчо Генчев
10.68
печатен
0.22
елект­ронен

Човекът и обществото - учебна тетрадка за 4. клас

Неша Горчева
4.49
Отворете 4. — 7. клас
5. клас
Заглавие, автори
Ед. цена
Сума

Kомпютърно моделиране и информационни технологии – учебник за 5. клас

Ив. Първанов, Л. Бонев
21.20
печатен
0.80
елект­ронен
6. клас
Заглавие, автори
Ед. цена
Сума

Kомпютърно моделиране и информационни технологии – учебник за 6. клас

Ив. Първанов, Л. Бонев
21.20
печатен
0.80
елект­ронен
7. клас
Заглавие, автори
Ед. цена
Сума

Kомпютърно моделиране и информационни технологии - учебник за 7. клас

Ив. Първанов, Л. Бонев
21.99
печатен
1.76
елект­ронен
Общо печатни
Общо електронни
ОБЩА СУМА с ДДС, лв.

* Задължителни полета

** Ще добавим безплатни бройки за учителите

Ако имате въпроси или се нуждаете от допълнителна информация, моля, потърсете ни на телефони 042 265173 и 088 592 1289 или на имейл orders@domino.bg.
Благодарим Ви!

* Задължителни полета