Заявка

за учебници и учебни комплекти за 1. ‑ 7. клас
за учебната 2023/2024 година

Моля, попълнете и изпратете заявката. На имейла, който сте посочили в нея, ще Ви върнем попълнени и подписани от нас договор и заявка. Оригиналните документи ще получите заедно с доставката на поръчаните учебници или учебни комплекти.


Само 9 или 13 цифри!

Училище / община / район

Улица, №, квартал и т.н. БЕЗ ОБЛАСТ, ОБЩИНА И СЕЛИЩЕ
Ако полето не е приложимо, напишете тире ( – ).

Само цифри! [Напр. 0881234567]

На този имейл ще Ви изпратим договора!

Само цифри! [Напр. 0881234567]
 
3. клас
Заглавие, автори Коли­чества* Ед. цена
(лева)
Сума
(лева)
Човекът и обществото - учебник за 3. клас,
Катя Мишева, Станчо Генчев
при не­об­хо­ди­мост печатен: 11.46
елект­ронен: 0.54
Човекът и обществото - учебна тетрадка за 3. клас,
Неша Горчева
за все­ки уче­ник 4.00
4. клас
Заглавие, автори Коли­чества* Ед. цена
(лева)
Сума
(лева)
Човекът и обществото - учебник за 4. клас,
Катя Мишева, Станчо Генчев
за все­ки уче­ник печатен: 8.00
елект­ронен: 0.48
Човекът и обществото - учебна тетрадка за 4. клас,
Неша Горчева
за все­ки уче­ник 4.00
5. клас
Заглавие, автори Коли­чества* Ед. цена
(лева)
Сума
(лева)
Kомпютърно моделиране и информационни технологии – учебник за 5. клас,
Ив. Първанов, Л. Бонев
за все­ки уче­ник печатен: 19.50
елект­ронен: 1.50
6. клас
Заглавие, автори Коли­чества* Ед. цена
(лева)
Сума
(лева)
Kомпютърно моделиране и информационни технологии – учебник за 6. клас,
Ив. Първанов, Л. Бонев
за все­ки уче­ник печатен: 19.50
елект­ронен: 1.50
7. клас
Заглавие, автори Коли­чества* Ед. цена
(лева)
Сума
(лева)
Информационни технологии - учебник за 7. клас,
Ив. Първанов, Л. Бонев
при не­об­хо­ди­мост печатен: 12.00
елект­ронен: 0.54
ОБЩО ПЕЧАТНИ с ДДС, лв.
ОБЩО ЕЛЕКТРОННИ с ДДС, лв.
ОБЩА СУМА с ДДС, лв.

*съгл. ПМС 79 **Ще добавим безплатни бройки за учителите

Ако имате въпроси или се нуждаете от допълнителна информация, моля, потърсете ни на телефони 042 265173 и 088 592 1289 или на имейл orders@domino.bg.
Благодарим Ви!

* Задължителни полета