domino.bg

Цени за заявка

на учебници и учебни комплекти
за учебната 2024/2025 година

Всички цени са в левове с включен ДДС.

8. клас
Заглавие, автори
Цена пе­ча­тен
Цена елек­т­ро­нен
Общо

Информационни технологии - учебник за 8. клас, Ив. Първанов, Л. Бонев

8.80
0.70
9.50
9. клас
Заглавие, автори
Цена пе­ча­тен
Цена елек­т­ро­нен
Общо

Информационни технологии - учебник за 9. клас, Ив. Първанов, Л. Бонев

7.32
0.68
8.00
10. клас
Заглавие, автори
Цена пе­ча­тен
Цена елек­т­ро­нен
Общо

Информационни технологии - учебник за 10. клас, Ив. Първанов, Л. Бонев

7.23
0.57
7.80

История и цивилизации - учебник за 10. клас, проф. д.и.н. Людмил Спасов, проф. д-р Петко Петков, проф. д-р Тодор Мишев, гл. ас. д-р Владимир Ангелов, д-р Катя Бенчева

18.06
1.44
19.50
5. клас
Заглавие, автори
Цена пе­ча­тен
Цена елек­т­ро­нен
Общо

Kомпютърно моделиране и информационни технологии – учебник за 5. клас, Ив. Първанов, Л. Бонев

21.20
0.80
22.00
6. клас
Заглавие, автори
Цена пе­ча­тен
Цена елек­т­ро­нен
Общо

Kомпютърно моделиране и информационни технологии – учебник за 6. клас, Ив. Първанов, Л. Бонев

21.20
0.80
22.00
7. клас
Заглавие, автори
Цена пе­ча­тен
Цена елек­т­ро­нен
Общо

Kомпютърно моделиране и информационни технологии - учебник за 7. клас, Ив. Първанов, Л. Бонев

21.99
1.76
23.75

Ако имате въпроси или се нуждаете от допълнителна информация, моля, потърсете ни на телефони 042 265173 и 088 592 1289 или на имейл orders@domino.bg.
Благодарим Ви!