Методически решения в обучението по компютърно моделиране

● 1 кредит (опция), продължителност 16 часа

Описание

Програмата е предназначена за повишаване и придобиване на нови компетентности в областта на компютърното моделиране в 7. клас, като се поставя фокус върху скриптов език за програмиране Python. Разглеждат се възможностите за използване на технологични средства за улесняване на провеждането на учебните занятия и усвояването на учебния материал.

Информация

Дата: 30.09.2023 г. (събота, 8 часа)

Начало: 9:00 ч.

Водещ: инж. Людмил Бонев

Място на провеждане: MS Teams (онлайн)

Достъп: задължителна регистрация

Формуляр за регистрация »

Ако не желаете кредит, обучението е безплатно и трябва само да попълните формуляра за регистрация.

Получаване на квалификационен кредит

За да получите 1 квалификационен кредит, трябва да заплатите таксата за участие и след обучението да предадете задача (проект).

Такса за участие: 80.00 лв. на участник (с вкл. ДДС)

След изпращане на формуляра, на посочения от Вас имейл ще получите потвърждение за регистрацията и банкови данни за извършване на плащането.

 

Програма на обучението

30 септември 2023 г.

9:00 ч. Откриване

Линк: Присъединете се към срещата

Водещ: Людмил Бонев


Въпроси

 • Какво се очаква от учениците в уроците по компютърно моделиране за 7. клас?
 • Какви знания са нужни на учителите, за да водят уроците по компютърно моделиране в КМИТ за 7. клас?
 • Какви инструменти и методи можем да използваме за по-ефективно провеждане на учебните занятия.

Теми

 • Какво е нужно да знаят учениците от 6. клас
  • Извеждане на данни
  • Променливи
  • Въвеждане на данни
  • Условни конструкции
 • Типове данни
  • Текстове
   • Операции с текстове
   • Методи на текстове
  • Числа
   • Аритметични операции
   • Отделяне на цифра от число
  • Булеви данни
   • Сравнения
   • Логически операции
  • Списъци
   • Генериране
   • range()
   • list()
   • Индекс
 • Циклични конструкции
  • Циклични конструкции, while
   • Синтаксис
   • Брояч
   • break, continue
  • Циклични конструкции, for
   • Синтаксис
   • Променлива на цикъла
 • Разработване на проекти