wmappart.jpg

 "Домино" ЕООД е частна българска фирма, основана през 1991 година.

Разработваме и издаваме:

  • картографски изделия,
  • учебници и учебни помагала,
  • учебни атласи и контурни карти по история и география,
  • стенни учебни карти, табла и портрети.
  • туристически и бизнес указатели,
  • информационни и мултимедийни продукти и технологии,
  • уебсайтове.

"Домино" разполага с карти на градовете в България, подробни пътни карти на България и Европа, карти на българските туристически курорти, географски и информационни бази от данни.