wmappart.jpg

 "Домино" ЕООД е частна българска фирма, основана през 1991 година.

Разработваме и издаваме:

 • картографски изделия,
 • учебници и учебни помагала,
 • учебни атласи и контурни карти по история и география,
 • стенни учебни карти, табла и портрети.
 • туристически и бизнес указатели,
 • информационни и мултимедийни продукти и технологии,
 • уебсайтове.

"Домино" разполага с карти на градовете в България, подробни пътни карти на България и Европа, карти на българските туристически курорти, географски и информационни бази от данни. 

 

wmappart.jpg

 "Домино" ЕООД е частна българска фирма, основана през 1991 година.

Разработваме и издаваме:

 • картографски изделия,
 • учебници и учебни помагала,
 • учебни атласи и контурни карти по история и география,
 • стенни учебни карти, табла и портрети.
 • туристически и бизнес указатели,
 • информационни и мултимедийни продукти и технологии,
 • уебсайтове.

"Домино" разполага с карти на градовете в България, подробни пътни карти на България и Европа, карти на българските туристически курорти, географски и информационни бази от данни. 

 

0