Химия 8. - 10. клас
search
 • Химия 8. - 10. клас

Химия 8. - 10. клас

4,90 лв.
С вкл. ДДС

Помагалник по химия. Съдържа: неорганична химия. Размер 16,3 х 23,5 см

Количество

Размер 16,3 х 23,5 см

Съдържа:

Неорганична химия.

 • Градивни частици на веществата (атоми, молекули, йони).
 • Видове вещества: прости (метали, неметали), сложни (химични съединения).
 • Валентност: определяне (последователност на действията, пример), валентност на някои химични елементи.
 • Степен на окисление: правила за определяне.
 • Химични елементи: с метален, с двойствен, с неметален химичен характер. Киселини (наименование, химична формула, наименование на солите, валентност на киселинната група). Основи. Хидриди. Соли.
 • Химична връзка: ковалентна (неполярна, полярна), йонна.
 • Стойности на електроотрицателността на някои елементи.
 • Йоннообменни реакции. Газове. Начини за изразяване на окислително-редукционни процеси.
 • Тривиални наименования на вещества.
 • Разтворимост на някои килесини, основи и соли във вода.
 • Справочни таблици
119029

Техническо описание

Предмет
Химия
Вид издание
Помагала
Клас
8. клас
9. клас
10. клас
EAN13
9789546512529
ISBN
978-954-651-252-9