Атлас по география и икономика 9. клас
search
  • Атлас по география и икономика 9. клас

Атлас по география и икономика 9. клас

BGN 6.50
Tax included
Размер 21 х 29.6 см, 36 страници, одобрен от МОН
Quantity

 

Размер 21 х 29.6 см

Включва карти, схеми, графики и диаграми.

Съдържа информация за:

  • Политическа карта на света.
  • Население: брой; гъстота; естествен прираст; полово-възрастова структура; религиозна структура; езикова структура; миграция; урбанизация.
  • Световно стопанство: земеделие; индустрия; енергетика - електроенергия; енергетика - нефт и природен газ; транспорт; туризъм; световни организации; регионални организации.
  • География на континентите и страните: Европа - политическа карта; Европа - природногеографска карта; Европа - стопанство; Германия - природногеографска карта; Германия - стопанство; Франция - природногеографска карта; Франция - стопанство; Русия - природногеографска карта; Русия - стопанство; Азия - природногеографска карта; Азия - стопанство; Япония - природногеографска карта;  Япония - стопанство; Китай - природногеографска карта; Китай - стопанство; Индия - природногеографска карта; Индия - стопанство; Северна Америка - природногеографска карта; Северна Америка - стопанство; Южна Америка - природногеографска карта; Южна Америка - стопанство; Африка - природногеографска карта; Африка - стопанство; Австралия и Океания - природногеографска карта; Австралия и Океания - стопанство.
  • Подробна легенда.

Учебното помагало е одобрено със заповед № РД 09-289/05.03.2008 г. на министъра на образованието и науката

Година на издаване: 2018

125003

Data sheet

Subject
Geography
Type
Atlases
Class
9. клас