Руски език
search
  • Руски език
  • Руски език

Руски език

BGN 4.00
Tax included
Съдържа съществителни имена; прилагателни имена; местоимения; глаголи; причастие; деепричастие
Quantity

 

Размер 21/29,7 (А4).

Включва:

  • Съществителни имена: род и число (съществителни имена само в единствено число; съществителни имена само в множествено число; някои особени случаи при образуване на множествено число); склонение (I, II, III).
  • Прилагателни имена: склонение; степенуване (проста сравнителна степен; сложна сравнителна степен; проста превъзходна степен, сложна превъзходна степен).
  • Местоимения: лични (възвратно местоимение себя); притежателни; определителни; неопределителни; показателни; въпросителни и относителни; отрицателни.
  • Глаголи: инфинитив; спрежение (първо и второ); разноспрегаеми глаголи; особености при спрежението на някои глаголи; вид на глагола; време на глагола (несвършен вид, свършен вид, особени случаи при образуване на минало време); наклонение (изявително; повелително; условно); управление на глаголите; глаголи за движение къде; глаголи за движение с представки (с пространствено значение); спрежение на ггалогите за движение.
  • Причастие: деятелни (сегашни, минали); страдателни (сегашни, минали).
  • Деепричастие: от несвършен вид; от свършен вид.

Година на издаване: 2016

9072

Data sheet

Subject
Руски език
Type
Handbooks