Атлас по география и икономика 10. клас + карта на България
search
  • Атлас по география и икономика 10. клас + карта на България

Атлас по география и икономика 10. клас + карта на България

7,50 лв.
С вкл. ДДС

Размер A4, 44 страници, одобрен от МОН

Отстъпки за обем

Количество Отстъпка Спестявате
От 20 20% От 30,00 лв.
Количество

Размер A4, 44 страници.

Включва карти, схеми, графики и диаграми. Картографирането е извършено с помощта на ГИС.

Съдържа информация за:

  • Географско положение: Европа; Балкански полуостров; природногеографска карта.
  • Природна среда: геоложка карта; валежи; климатични области; води; почви; растителност; животински свят; защитени природни обекти и територии; Черно море.
  • Население и държавно устройство: етническа структура на населението; гъстота, брой и възрастова структура на населението; естествен прираст на населението; урбанизация, административно деление.
  • Национално стопанство: райони за планиране; зърнено-житни култури; зърнено-бобови култури; технически култури; овощни насаждения; лозя; животновъдство; птицевъдство; селско стопанство; промишленост, брутен вътрешен продукт; енергетика; транспорт; райони с екологични проблеми; туризъм.
  • География на областите: Югозападен район - общогеографска карта, стопанство; Южен централен район - общогеографска карта, стопанство; Югоизточен район - общогеографска карта, стопанство; Северозападен район - общогеографска карта, стопанство; Северен централен район - общогеографска карта, стопанство; Североизточен район - общогеографска карта, стопанство.
  • Подробна легенда.

Учебното помагало е одобрено със заповед № РД 09-289/05.03.2008 г. на министъра на образованието и науката.

125031

Техническо описание

Предмет
География
Вид издание
Атласи
Клас
10. клас
EAN13
9789546513168
ISBN
978-954-651-316-8