Минали събития

Скриптови езици за програмиране по КМИТ за 6. клас

Безплатен уебинар

Дата: 12.09. – 13.09.2022 г.

Начало: 9:00 ч.

Водещ: Людмил Бонев

Детайли

Новото съдържание по КМИТ за 6. клас

Безплатен уебинар

Дата: 16.06.2022 г.

Начало: 16:00 ч.

Водещ: Людмил Бонев

Детайли