● 1 квалификационен кредит

Описание

Програмата е предназначена за повишаване и придобиване на нови компетентности в областта на компютърното моделиране с помощта на скриптов език за програмиране Python. Разглеждат се възможностите за използване на технологични средства за улесняване на провеждането на учебните занятия и усвояването на учебния материал.

Настоящото обучение ще се проведе два пъти:

Първо провеждане

Дата: 04.05 – 05.05.2023 г. (четвъртък и петък по 4 часа)

Начало: 14:00 ч.

Водещ: инж. Людмил Бонев

Място на провеждане: MS Teams

Форма за регистрация »

Такса за участие: 65.00 лв./участник (с вкл. ДДС)

След попълване на формуляра, на посочения от Вас e-mail ще получите потвърждение за регистрацията и банкови данни за извършване на плащането.

Второ провеждане

Дата: 13.05.2023 г. (събота, 8 часа)

Начало: 9:00 ч.

Водещ: инж. Людмил Бонев

Място на провеждане: MS Teams

Форма за регистрация »

Такса за участие: 65.00 лв./участник (с вкл. ДДС)

След попълване на формуляра, на посочения от Вас e-mail ще получите потвърждение за регистрацията и банкови данни за извършване на плащането.