Методически решения в обучението по компютърно моделиране

● 1 кредит, продължителност 16 часа

Описание

Програмата е предназначена за повишаване и придобиване на нови компетентности в областта на компютърното моделиране в 7.клас, като се поставя фокус върху скриптов език за програмиране JavaScript. Разглеждат се възможностите за използване на технологични средства за улесняване на провеждането на учебните занятия и усвояването на учебния материал.

Провеждане: онлайн

Дати на провеждане:

  • м. юни 2023 г.
  • м. септември 2023 г.