Програма

за уебинара на 12.09. – 13.09.2022 г.

12.09.2022 г.

9:00 – 9:30 ч.    Откриване

Линк: Присъединете се към срещата

Водещ: Людмил Бонев

Въпроси:

 • Какво се очаква от учениците в уроците по компютърно моделиране за 6. клас?
 • Какви знания са нужни на учителите, за да водят уроците ко КМИТ за 6. клас?
 • Нужно ли е учителите да могат да пишат програми?
 • Езици за програмиране Python и JavaScript.
  • Предимства и недостатъци
 • Помощен сайт www.kmit.bg

9:30 – 12:00 ч.    Скриптов език за програмиране Python

Линк: Присъединете се към срещата

Език за програмиране Python
 • Особености
 • Среда за програмиране (редактор)
Тема 1
 • Извеждане и въвеждане на данни
 • Променливи
  • Име
  • Тип, стойност
  • Операции
 • Въвеждане на данни
Тема 2
 • Алгоритъм
 • Линеен алгоритъм
 • Разклонен алгоритъм
  • Условен оператор if, if else
   • Оформяне на блок от команди с „:
   • Оператори за сравнение

13:00 – 16:00 ч.    Скриптов език за програмиране JavaScript

Линк: Присъединете се към срещата

Език за програмиране JavaScript
 • Особености
 • Среда за програмиране (редактор)
Тема 1
 • Извеждане на данни
 • Променливи
  • Име, стойност
  • Задаване на стойности, оператор за присвояване.
  • Типове данни (променливи)
   • Числа
   • Текст
   • Логически
 • Операции
  • Аритметични (с числа)
  • С текстове
 • Въвеждане на данни
Тема 2
 • Алгоритъм
 • Линеен алгоритъм
 • Разклонен алгоритъм
  • Условен оператор if, if else
   • Оформяне на блок от команди с „:
   • Оператори за сравнение
    • Булеви данни (true, false)

13.09.2022 г.

9:00 – 12:00 ч.    Скриптов език за програмиране Python

Линк: Присъединете се към срещата

Тема 3. Реализиране на цикличен алгоритъм
 • Запознаване с костенурката
  • Задачи за многоъгълници
  • Задачи за окръжност и кръг
 • Задачи за цикъл без графика
  • Синтаксис на range()
Тема 4. Създаване на герой и програмиране на състоянието му
 • Външност на герой (костенурка)
  • Добавяне на изображение
 • Позициониране на костенурка
 • Генериране на случайни числа
 • Функция
  • Без параметри
  • С параметри
Тема 5. Проекти

13:00 – 16:00 ч.    Скриптов език за програмиране JavaScript

Линк: Присъединете се към срещата

Тема 3. Реализиране на цикличен алгоритъм
 • Запознаване с костенурката
  • Задачи за многоъгълници
  • Задачи за окръжност и кръг
 • Задачи за цикъл без графика
  • Синтаксис на for()
Тема 4. Функция
 • Нужда от подпрограми
 • Създаване на подпрограма без параметър
 • Създаване на подпрограма с параметър
  • Добавяне на параметри към вече съществуваща подпрограма (функция)
Тема 5. Създаване на герой и програмиране на състоянието му
 • Преглед на готови герои в подбрана среда и възможности за тяхното управление
Тема 6. Проекти

За участие в уебинара не е нужно да ползвате MS акаунт от МОН. Можете да се присъедините с всякакъв e-mail като гост.