Английски език 3. - 7. клас
search
 • Английски език 3. - 7. клас
 • Английски език 3. - 7. клас

Английски език 3. - 7. клас

5,00 лв.
С вкл. ДДС

Съдържа: членуване; множествено число; местоимения; сравнителни степени; времена; спомагателни и модални глаголи; въпросителни думи; числителни; съюзи; предлози; притежателна форма; произношение; количество

Количество

Размер А4, 6 страници.

Включва:

 • Неопределителен и определителен член.
 • Множествено число на съществителните имена. Неправилни форми за мн. ч.
 • Местоимения: лични, притежателни; относителни; показателни.
 • Сравнителни и превъзходни степени на прилагателните имена и наречията. Сравнителна и превъзходна степен с -er / -est (особености при добавне на -er / -est ). Сравнителна и превъзходна степен с more / most . Неправилни форми за сравняване на прилагателни и наречия.
 • Времена в английския език: сегашно просто; сегашно продължително; бъдеще просто; минало просто; минало продължително; сегашно перфектно - използва се за, характерни думи или фрази, положително изречение, въпросително изречение, отрицателно изречение, особености, изключения.
 • Спомагателни глаголи. Модални глаголи
 • Специални въпроси.
 • Числителни: бройни, редни.
 • Съюзи.
 • Предлози: за време, за място и посока, други - употреба, пример.
 • Притежателна форма: I и II вариант.
 • Произношение: особености при произнасянето на някои букви; особености при произнасянето на някои комбинации от букви.
 • Думи и изрази, които лесно могат да се объркат.
 • Количество: броими; неброими; пример; значение.

119020

Техническо описание

Предмет
Английски език
Вид издание
Помагала
Клас
3. клас
4. клас
5. клас
6. клас
7. клас
EAN13
9789546512291
ISBN
978-954-651-229-1