Руски език
search
  • Руски език
  • Руски език

Руски език

4,90 лв.
С вкл. ДДС

Размер А4, 8 страници. Съдържа съществителни и прилагателни имена, местоимения, глаголи, причастие и деепричастие.

Количество

Размер А4, 6 страници.

Включва:

  • Съществителни имена: род и число (съществителни имена само в единствено число; съществителни имена само в множествено число; някои особени случаи при образуване на множествено число); склонение (I, II, III).
  • Прилагателни имена: склонение; степенуване (проста сравнителна степен; сложна сравнителна степен; проста превъзходна степен, сложна превъзходна степен).
  • Местоимения: лични (възвратно местоимение себя); притежателни; определителни; неопределителни; показателни; въпросителни и относителни; отрицателни.
  • Глаголи: инфинитив; спрежение (първо и второ); разноспрегаеми глаголи; особености при спрежението на някои глаголи; вид на глагола; време на глагола (несвършен вид, свършен вид, особени случаи при образуване на минало време); наклонение (изявително; повелително; условно); управление на глаголите; глаголи за движение къде; глаголи за движение с представки (с пространствено значение); спрежение на ггалогите за движение.
  • Причастие: деятелни (сегашни, минали); страдателни (сегашни, минали).
  • Деепричастие: от несвършен вид; от свършен вид.
119072

Техническо описание

Предмет
Руски език
Вид издание
Помагала
EAN13
9789546512857
ISBN
978-954-651-285-7