• Ново
Органична химия 9. - 10. клас.
search
  • Органична химия 9. - 10. клас.

Органична химия 9. - 10. клас.

6,00 лв.
С вкл. ДДС

Помагалник по химия. Съдържа: Органична химия. Размер 21 х 29,7 см; 8 страници

Количество

Размер 21 х 29,7 см

Съдържа:

Органична химия.

  • Мастни въглеводороди - АЛКАНИ, АЛКЕНИ, АЛКИНИ. Получаване, горене, заместителни, присъединителни реакции.
  • Ароматни въглеводороди - АРЕНИ. Бензен - получаване, окислителни, заместителни, присъединителни реакции.
  • Хидроксилни производни на въглевпдородите: АЛКОХОЛИ. Наситени едновалентни алкохоли (етанол). Многовалентни алкохоли. Глицерол. получаване, физични и химични свойства. Фенол - получаване, физични и химични свойства. 
  • Карбоксилни производни на въглеводородите. НАСИТЕНИ АЛДЕХИДИ (формалдехид); КЕТОНИ (ацетон). Получаване, физични и химични свойства.
  • Карбоксилни киселини - МАСТНИ КАРБОКСИЛНИ КИСЕЛИНИ. Наситени монокабоксилни киселини (оцетна киселина); АРОМАТНИ КАРБОКСИЛНИ КИСЕЛИНИ (бензоена киселина); ХИДРОКСИКАРБОКСИЛНИ КИСЕЛИНИ. Получаване, физични и химични свойства.
  • МАЗНИНИ, САПУНИ, Синтетични миещи вещества. Сравнителна таблица.
  • ВЪГЛЕХИДРАТИ - 1. Монозахариди (глюкоза, фруктоза). Свойства, определяни от хидроксилните групи, алдехидната група и от цялата молекула. 2. Дизахариди (захароза), 3. Полизахариди
  • АЗОТОСЪДЪРЖАЩИ органични съединения - АМИНИ - присъединителни реакции
  • АМИНОКИСЕЛИНИ. Свойства, определяни от карбоксилната група, свойства, определяни от аминогрупата, реакции с участието на функционалните групи. БЕЛТЪЦИ.
119034

Техническо описание

Предмет
Химия
Вид издание
Помагала
Клас
9. клас
10. клас
EAN13
9789546513304
ISBN
978-954-651-330-4